Blog

آموزش کد24 (ضبط و پخش پیام)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 6, 1402
  • برای ضبط پیام 12 ثانیه فرصت میباشد. در صورتی که بخواهیم کمتر از 12 ثانیه پیام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم. پیشنهاد میگردد، جهت عملکرد بهتر دستگاه پیام را به طور کامل پر کنید.
    سبد خرید