Blog

آموزش کد38 (تنظیم زمان ورود و خروج)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 24, 1402
(پیشفرض 60 ثانیه)
  • درصورتیکه هر یک از زون ها بصورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان ورود و خروج زون را تنظیم نمود
  • برای فعال نمودن حالت تاخیری به منوی 44 مراجعه نمایید
  • وقتی کاربر زمان مورد نظر را انتخاب مینماید، آن زمان بطور مثال (30 ثانیـــه) بصورت مشترک هم برای زمان ورود و هم زمان خروج اعمال میشود و بعد از این تنظیمات کاربر میتواند دستگاه را از طریق کیپد نیز روشن کند.
    سبد خرید