Blog

آموزش کد42 (تنظیم ریموت)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 30, 1402
  • نکته: این ویدیوی آموزشی جهت استفاده از دستگاه بصورت تک پارت است.
  • درصورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند.
  • برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه 1، شما 3 ثانیه فرصت دارید تا کلید(قفل باز) را روی ریموت فشار دهید.
  • پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیپ، کد متعلق به ریموت را بصورت: (1=A) (B=2) (C=3) (D=4) (E=5) (F=6) (G=7) (H=8) (9=I) نمایش می دهد.
  • کلیه ریموت های موجود در بازار با فرکانس 315mhz و شماره IC 1527 بر روی این دستگاه قابل کدگیری میباشد.
    سبد خرید