Blog

آموزش کد43 (روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق کیپد)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 1, 1402
  • شما از طریق کیپد میتوانید خروجی های این دستگاه (وسایل برقی) را فعال و غیرفعال نمایید.
    سبد خرید