Blog

آموزش کد 36 از طریق پیامک (تنظیم حالت های پدال)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 19, 1402
  • در صورتیکه پدال بر روی زون 24 ساعته وصل باشد و این منو فعال شود، با یک بار فشار پدال دستگاه فقط تماس و آژیر غیرفعال میگردد. اگر تا 10 ثانیه مجددا پدال را فشار دهید،آژیر نیز فعال میشود.
  • کد دستوری:#شماره گزینه (1 یا 2)#36*رمز دستگاه*
    سبد خرید