Blog

آموزش کد 38 از طریق پیامک(تنظیم زمان و ورود و خروج)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 19, 1402
(پیشفرض 60 ثانیه)
  • در صورتی که هر یک از زون ها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان ورود و خروج را تنظیم نمود
  • برای فعال نمودن حالت تاخیری در هر زون، باید به منوی 44 مراجعه فرمایید.
  • وقتی کاربر زمان مورد نظر را انتخاب مینماید، آن زمان بطور مثال (60 ثانیه) بصورت مشترک هم برای زمان ورود و هم زمان خروج اعمال میشود و بعد از این تنظیمات کاربر میتواند دستگاه را از طریق کیپد نیز روشن کند.
  • کد دستوری: #شماره گزینه (1 یا 2)#38*رمز دستگاه*
    سبد خرید