Blog

آموزش کد 41 از طریق پیامک (تنتظیم نوع دینگ دانگ)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402
(پیشفرض ملودی)
  • از ویژگی های این دستگاه، در صورت انتخاب گزینه 2 برای زون مورد نظر، بعد از هرباز و بسته شدن زون درحالت خاموش بودن دزدگیر دستگاه پیام خوش آمدید پخش میکند.
  • کد دستوری: #شماره گزینه (1 یا 2)#41*رمز دستگاه*
    سبد خرید