Blog

آموزش کد 45 از طریق پیامک (تنظیم رله خروجی)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402
(پیشفرض لحظه ای)
  • گزینه (1): لحظه ای (DOOR)
  • گزینه (2): دائم (TOGGLE)
  • گزینه (3): پروژکتور (LIGHT)
  • کد دستوری: #شماره گزینه (1 تا 3)#45*رمز دستگاه*
    سبد خرید