Blog

آموزش کد 46 از طریق پیامک (کنترل ولوم تک آژیر)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402
  • کد دستوری: #میزان ولوم(20 تا 29)#46*رمز دستگاه*
  • 20 کمترین و 29 بیشترین صدا را ایجاد میکند.
    سبد خرید