Blog

آموزش کد 47 از طریق پیامک (تنظیم زمان آژیر)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402
(پیشفرض یک دقیقه)
  • گزینه (1): 1 دقیقه
  • گزینه (2): 2 دقیقه
  • گزینه (3): 3 دقیقه
  • گزینه (4): 4 دقیقه
  • گزینه (5): 5 دقیقه
  • کد دستوری: #شماره گزینه (1 تا 5)#47*رمز دستگاه*
    سبد خرید