آرشیو برچسب: آموزش خروجی ها

آموزش کد 43 از طریق پیامک (روشن و خاموش کردن خروجی ها)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402

در متن پیام عدد اول بعد از # نشانگر شماره خروجی و عدد دوم نشانگر وضعیت خروجی میباشد. نکته: عدد(0): غیرفعال، عدد(1): فعال، عدد(2): نیمه فعال خروجی های دستگاه دارای ولتاژ منفی میباشند و جهت استفاده برای قطع و وصل وسایل برقی میبایست رله با مشخصات (12 ولت، 10 آمپر 5 پایه) استفاده نمود.

    سبد خرید