آرشیو برچسب: آموزش زون ها

آموزش کد 44 از طریق پیامک (تنظیم زون ها)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402

جامپر زون: برای استفاده از هر زون باید جامپر آن برداشته شود و در صورت عدم استفاده، جامپر سر جای خود قرار گیرد (زون لوپ شود) کد دستوری: #حالت زون(1 الی 9) شماره زون(1 الی 9)#44*رمز دستگاه* در متن پیام عدد اول بعد از # شماره زون و عدد دوم برای تعیین حالت زون است […]

    سبد خرید