آرشیو برچسب: آموزش 4نت

آموزش کد34 (تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 20, 1402

(پیشفرض غیرفعال) با فعال شدن این قابلیت در صورت روشن، خاموش و نیمه فعال شدن دستگاه توسط کیپد، SMS و ریموت، دستگاه به شماره هایی که مدیر هستند، SMS ارسال کرده و وضعیت را گزارش میدهد.  

    سبد خرید