آرشیو برچسب: دزدگیر خودکار

آموزش کد 1تا20 از طریق پیامک (تنظیم نمودن شماره تماس و پیامک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 8, 1402

وارد کردن شماره از طریق SMS: #شماره تلفن#شماره حافظه*رمز دستگاه* مشاهده شماره حافظه از طریق SMS: #شماره حافظه*رمز دستگاه* حذف شماره حافظه از طریق SMS: ##شماره حافظه*رمز دستگاه*

    سبد خرید