آرشیو برچسب: دزدگیر پیامکی

آموزش کد 38 از طریق پیامک(تنظیم زمان و ورود و خروج)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 19, 1402

(پیشفرض 60 ثانیه) در صورتی که هر یک از زون ها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان ورود و خروج را تنظیم نمود برای فعال نمودن حالت تاخیری در هر زون، باید به منوی 44 مراجعه فرمایید. وقتی کاربر زمان مورد نظر را انتخاب مینماید، آن زمان […]

آموزش کد 28 از طریق پیامک (تنظیم اولویت تماس یا پیامک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 12, 1402

(پیشفرض پیامک) توسط این گزینه کاربر میتواند مشخص نماید که پس از تحریک شدن دستگاه ابتدا به شماره های حافظه SMS ارسال شود یا تماس برقرار گردد و بالعکس کد دستوری: #شماره گزینه (1 یا 2)#28*رمز دستگاه*

آموزش کد 1تا20 از طریق پیامک (تنظیم نمودن شماره تماس و پیامک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 8, 1402

وارد کردن شماره از طریق SMS: #شماره تلفن#شماره حافظه*رمز دستگاه* مشاهده شماره حافظه از طریق SMS: #شماره حافظه*رمز دستگاه* حذف شماره حافظه از طریق SMS: ##شماره حافظه*رمز دستگاه*

    سبد خرید