آرشیو برچسب: ریموت پنل اماکن

آموزش کد42 (تنظیم ریموت)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 30, 1402

نکته: این ویدیوی آموزشی جهت استفاده از دستگاه بصورت تک پارت است. درصورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند. برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه 1، شما 3 ثانیه فرصت دارید تا کلید(قفل باز) را روی ریموت فشار دهید. پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیپ، کد متعلق به ریموت […]

    سبد خرید