آرشیو برچسب: ویدیو آموزشی

آموزش کد 41 از طریق پیامک (تنتظیم نوع دینگ دانگ)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 22, 1402

(پیشفرض ملودی) از ویژگی های این دستگاه، در صورت انتخاب گزینه 2 برای زون مورد نظر، بعد از هرباز و بسته شدن زون درحالت خاموش بودن دزدگیر دستگاه پیام خوش آمدید پخش میکند. کد دستوری: #شماره گزینه (1 یا 2)#41*رمز دستگاه*

    سبد خرید