آرشیو برچسب: چطور با دزدگیر کارکنیم

آموزش کد27 (تنظیم نوع تحریک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آبان 10, 1402

(پیشفرض لحظه ای) با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که که آژیر فعال است با شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند و با قطع آژیر شماره گیری متوقف میگردد. با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک، حتی درصورت قطع شدن آژیر دستگاه با تمام شماره های حافظه متناسب با نوع […]

    سبد خرید