آرشیو برچسب: کنترل دزدگیر از طریق پیامک

آموزش کد 27 از طریق پیامک (تنظیم نوع تحریک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 12, 1402

(پیشفرض لحظه ای) با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که آژیر فعال است با شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند و با قطع آژیر شماره گیری متوقف میگردد. با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک، حتی درصورت قطع شدن آژیر دستگاه با تمام شماره های حافظه متناسب با نوع تعریف […]

    سبد خرید