آرشیو برچسب: sms

آموزش کد 28 از طریق پیامک (تنظیم اولویت تماس یا پیامک)

توسط ویدیوی آموزشی که در آذر 12, 1402

(پیشفرض پیامک) توسط این گزینه کاربر میتواند مشخص نماید که پس از تحریک شدن دستگاه ابتدا به شماره های حافظه SMS ارسال شود یا تماس برقرار گردد و بالعکس کد دستوری: #شماره گزینه (1 یا 2)#28*رمز دستگاه*

    سبد خرید