دانلود ها

نرم افزار دزدگیر 4NET ورژن جدید ( B100,B400,B500,B700 )
نرم افزار دزدگیر PAWAN ورژن جدید (TOP,PARS)
نرم افزار دزدگیر SOREN
نرم افزار دزدگیر 4NET ورژن قدیمی و دیپ ( B400,B500,B600 )
نرم افزار دزدگیر PAWAN ورژن قدیمی (TOP,PARS)
نرم افزار تلفن کننده سیمکارتی ROLEX

PDF دفترچه جدید راهنمای نصب دزدگیر

آموزش جامع نرم افزار

    سبد خرید